Naszym Klientom oferujemy pomoc prawną w następujących dziedzinach prawa:

 

 • Prawo administracyjne
 • Prawo autorskie
 • Prawo bankowe
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne (m. in. rzeczowe – nieruchomości i księgi wieczyste, spadkowe, egzekucyjne, rodzinne)
 • Prawo pracy
 • Prawo gospodarcze i handlowe
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Prawo oświatowe (w tym postępowania dyscyplinarne)
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo ubezpieczeń (m. in. uzyskanie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej)

Nasze usługi możemy wykonywać w następujący sposób:

 1. Dla podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego: 
  - stała i kompleksowa obsługa w siedzibie Zleceniodawcy  
  i w kancelarii;  
  - doraźna pomoc prawna w konkretnych sprawach.
 2. Dla klientów indywidualnych (osób fizycznych): 
  - udzielanie porad prawnych i prowadzenie konkretnych spraw (jednorazowych zleceń)

W ramach naszych usług oferujemy:

 • sporządzanie wszelkich pism procesowych w postępowaniach cywilnych (także z zakresu prawa pracy) i administracyjnych  
  (w tym pozwów, zażaleń, odwołań, apelacji, skarg kasacyjnych, skarg na czynności komornika, wniosków do ksiąg wieczystych)
 • udział w negocjacjach i postępowaniach mediacyjnych
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych
 • sporządzanie umów cywilnych i handlowych
 • rejestrowanie spółek w KRS
 • sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie innych pism (wezwania do zapłaty, ugody, reklamacje)
 • zastępstwo prawne Klientów przed Sądami wszystkich instancji
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniach przed organami ścigania oraz przed Sądami

Naszą specjalnością jest prawo pracy, prawo oświatowe, prawo gospodarcze i handlowe oraz zamówienia publiczne.

 

© Kancelaria Radcy Prawnego Waldemar Bagiński | Jagiellońska 13/1b, 33-300 Nowy Sącz